Μην Εγκαταλείπετε Τις Προσπάθειες, Σύντομα Θα Ανταμοιφθείτε