Λειτουργικά Τρόφιμα – Αναλυτικός Οδηγός Και PDF Πίνακας [Download]

Η έννοια των λειτουργικών τροφίμων γεννήθηκε στην Ιαπωνία.Τη δεκαετία του ‘90 και ενώ το προσδόκιμο επιβίωσης του πληθυσμού συνεχώς αυξανόταν, οι υγειονομικές αρχές της χώρας συνειδητοποίησαν την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας ζωής προκειμένου να μειωθούν οι δαπάνες υγείας. Τότε διατυπώθηκε για πρώτη φορά η ιδέα τροφίμων ειδικά σχεδιασμένων ώστε να προάγουν την υγεία ή να μειώνουν τον κίνδυνο ασθένειας. Παρά το γεγονός ότι έχουν προταθεί αρκετοί ορισμοί από διάφορους επιστημονικούς φορείς και οργανισμούς, η Ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν έχει θεσπίσει επίσημο ορισμό για τα λειτουργικά τρόφιμα.